EvanjelickýRút1,20

Rút 1:20

A ona im po­vedala: Ne­volaj­te ma Noémi! Volaj­te ma Márá, lebo Všemohúci mi spôsobil mnoho tr­p­kos­ti.


Verš v kontexte

19 Po­tom obe šli, až došli do Bet­lehema. Keď došli do Bet­lehema, vzrušilo sa pre ne celé mes­to. Ženy sa spytovali: Je to Noémi? 20 A ona im po­vedala: Ne­volaj­te ma Noémi! Volaj­te ma Márá, lebo Všemohúci mi spôsobil mnoho tr­p­kos­ti. 21 Pl­ná som od­išla, ale Hos­podin ma vrátil prázd­nu. Prečo ma voláte Noémi? Veď Hos­podin ma ponížil, Všemohúci uviedol na mňa nešťas­tie.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A ona im riek­la: Ne­volaj­te ma Na­oma, ale ma volaj­te Mara, lebo ma veľkou hor­kosťou na­pl­nil Všemohúci.

Evanjelický

20 A ona im po­vedala: Ne­volaj­te ma Noémi! Volaj­te ma Márá, lebo Všemohúci mi spôsobil mnoho tr­p­kos­ti.

Ekumenický

20 Ona im od­povedala: Už ma ne­volaj­te Noémi, volaj­te ma Mára, lebo Všemohúci mi pri­pravil veľa tr­p­kos­tí.

Bible21

20 Ona však odpověděla: „Neříkejte mi No­emi, Rozkoš má, ale spíš Ma­ra, Za­trpklá – tak trpký úděl mi Vše­mo­hou­cí dal!