EvanjelickýRút1,10

Rút 1:10

Po­vedali jej: Vrátime sa s tebou k tvoj­mu ľudu.


Verš v kontexte

9 Nech vám Hos­podin dá náj­sť spočinutie, každej v dome jej manžela! Nato ich po­boz­kala, a ony sa hlas­no rozp­lakali. 10 Po­vedali jej: Vrátime sa s tebou k tvoj­mu ľudu. 11 Ale Noémi po­vedala: Vráťte sa, dcéry moje, načo by ste šli so mnou. Či môžem mať vo svojom lone ešte synov, ktorí by moh­li byť vašimi mužmi?

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A po­vedaly jej: Nie, ale s tebou sa vrátime k tvoj­mu ľudu.

Evanjelický

10 Po­vedali jej: Vrátime sa s tebou k tvoj­mu ľudu.

Ekumenický

10 Po­vedali jej: My sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu.

Bible21

10 „Radě­ji půjde­me s te­bou k tvé­mu lidu,“ říkaly.