EvanjelickýRút1,12

Rút 1:12

Vráťte sa, dcéry moje, choďte, už som pri­stará na vy­daj. Ak by som si aj po­mys­lela: Mám nádej! a vy­dala by som sa tej­to noci, a do­kon­ca by som porodila synov,


Verš v kontexte

11 Ale Noémi po­vedala: Vráťte sa, dcéry moje, načo by ste šli so mnou. Či môžem mať vo svojom lone ešte synov, ktorí by moh­li byť vašimi mužmi? 12 Vráťte sa, dcéry moje, choďte, už som pri­stará na vy­daj. Ak by som si aj po­mys­lela: Mám nádej! a vy­dala by som sa tej­to noci, a do­kon­ca by som porodila synov, 13 či by ste čakali, až doras­tú? Či by ste sa mali pre­to zdržať a ne­vydať sa? Nie, dcéry moje! Veď moje trápenie je väčšie ako vaše, lebo ruka Hos­podinova sa vy­strela proti mne.

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Vráťte sa, moje dcéry, odídite, lebo som už pri­stará na vy­daj. A keby som aj povedala, že mám nádej a vy­dala by som sa ešte tej­to noci, a keby som aj porodila synov,

Evanjelický

12 Vráťte sa, dcéry moje, choďte, už som pri­stará na vy­daj. Ak by som si aj po­mys­lela: Mám nádej! a vy­dala by som sa tej­to noci, a do­kon­ca by som porodila synov,

Ekumenický

12 Vráťte sa, dcéry moje, choďte, ja som už príliš stará na vy­daj. Ak by som aj pri­pus­tila: Mám ešte nádej — a tej­to noci by som sa vy­dala a porodila synov,

Bible21

12 Vrať­te se, mé dce­ry, ode­jdě­te. Jsem už stará na vdávání. I kdybych si řek­la, že mám ještě na­dě­ji, i kdybych se ještě tuto noc vda­la a po­ro­di­la sy­ny,