Bible21Rút1,10

Rút 1:10

„Radě­ji půjde­me s te­bou k tvé­mu lidu,“ říkaly.


Verš v kontexte

9 Kéž vám obě­ma Hos­po­din dá nový do­mov a manžela.“ Políbila je na roz­loučenou, ale ony se hla­si­tě roz­pla­kaly. 10 „Radě­ji půjde­me s te­bou k tvé­mu lidu,“ říkaly. 11 „Vrať­te se, mé dcery,“ opa­kova­la No­emi. „Pro­č bys­te cho­di­ly se mnou? Copak ještě mohu po­ro­dit sy­ny, aby se sta­li vaši­mi manže­ly?

späť na Rút, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A po­vedaly jej: Nie, ale s tebou sa vrátime k tvoj­mu ľudu.

Evanjelický

10 Po­vedali jej: Vrátime sa s tebou k tvoj­mu ľudu.

Ekumenický

10 Po­vedali jej: My sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu.

Bible21

10 „Radě­ji půjde­me s te­bou k tvé­mu lidu,“ říkaly.

Bible21Rút1,10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček