EvanjelickýRimanom12,14

Rimanom 12:14

List Rimanom

Dob­rorečte tým, čo vás prena­sledujú, dob­rorečte a ne­zlorečte!


Verš v kontexte

13 k po­trebám svätých ochot­ní, k hosťom po­hos­tin­ní. 14 Dob­rorečte tým, čo vás prena­sledujú, dob­rorečte a ne­zlorečte! 15 Raduj­te sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Dob­rorečte tým, ktorí vás prena­sledujú; dob­rorečte a ne­zlorečte.

Evanjelický

14 Dob­rorečte tým, čo vás prena­sledujú, dob­rorečte a ne­zlorečte!

Ekumenický

14 Dob­rorečte tým, ktorí vás prena­sledujú, dob­rorečte a ne­zlorečte.

Bible21

14 Dob­rořeč­te těm, kdo vás pronásle­dují – ne­zlořeč­te, ale dob­rořeč­te.