RoháčekRimanom12,14

Rimanom 12:14

List Rimanom

Dob­rorečte tým, ktorí vás prena­sledujú; dob­rorečte a ne­zlorečte.


Verš v kontexte

13 v po­trebách svätých sa sdieľajúci, za po­hos­tin­nosťou sa ženúci. 14 Dob­rorečte tým, ktorí vás prena­sledujú; dob­rorečte a ne­zlorečte. 15 Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi;

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Dob­rorečte tým, ktorí vás prena­sledujú; dob­rorečte a ne­zlorečte.

Evanjelický

14 Dob­rorečte tým, čo vás prena­sledujú, dob­rorečte a ne­zlorečte!

Ekumenický

14 Dob­rorečte tým, ktorí vás prena­sledujú, dob­rorečte a ne­zlorečte.

Bible21

14 Dob­rořeč­te těm, kdo vás pronásle­dují – ne­zlořeč­te, ale dob­rořeč­te.