EvanjelickýRimanom1,23

Rimanom 1:23

List Rimanom

za­meniac slávu ne­pominuteľného Boha za podob­nosť ob­razu po­minuteľného človeka, vtákov, št­vor­nožcov a plazov.


Verš v kontexte

22 Vy­dávali sa za múd­rych a stali sa bláz­nami, 23 za­meniac slávu ne­pominuteľného Boha za podob­nosť ob­razu po­minuteľného človeka, vtákov, št­vor­nožcov a plazov. 24 Pre­to ich Boh so žiadosťami ich sŕdc vy­dal nečis­tote, aby si medzi sebou zne­ucťovali svoje telá,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 a za­menili slávu ne­porušiteľného Boha za podob­nosť ob­razu porušiteľného človeka i vtákov i št­vor­nohých t­vorov i zemep­lazov.

Evanjelický

23 za­meniac slávu ne­pominuteľného Boha za podob­nosť ob­razu po­minuteľného človeka, vtákov, št­vor­nožcov a plazov.

Ekumenický

23 Slávu ne­pominuteľného Boha za­menili za zo­brazenú podobu po­minuteľného človeka, vtákov, št­vor­nožcov a plazov.

Bible21

23 Slávu ne­smr­telného Boha vy­měni­li za pouhé ob­ra­zy smr­telného člověka, ptáků, zvěře i plazů.