RoháčekRimanom1,23

Rimanom 1:23

List Rimanom

a za­menili slávu ne­porušiteľného Boha za podob­nosť ob­razu porušiteľného človeka i vtákov i št­vor­nohých t­vorov i zemep­lazov.


Verš v kontexte

22 hovoriac o sebe, že sú múd­ri, stali sa bláz­nami 23 a za­menili slávu ne­porušiteľného Boha za podob­nosť ob­razu porušiteľného človeka i vtákov i št­vor­nohých t­vorov i zemep­lazov. 24 Pre­to ich tiež aj Bôh ta vy­dal v žiados­tiach ich srd­ca do nečis­toty, aby prz­nili svoje telá medzi sebou,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 a za­menili slávu ne­porušiteľného Boha za podob­nosť ob­razu porušiteľného človeka i vtákov i št­vor­nohých t­vorov i zemep­lazov.

Evanjelický

23 za­meniac slávu ne­pominuteľného Boha za podob­nosť ob­razu po­minuteľného človeka, vtákov, št­vor­nožcov a plazov.

Ekumenický

23 Slávu ne­pominuteľného Boha za­menili za zo­brazenú podobu po­minuteľného človeka, vtákov, št­vor­nožcov a plazov.

Bible21

23 Slávu ne­smr­telného Boha vy­měni­li za pouhé ob­ra­zy smr­telného člověka, ptáků, zvěře i plazů.