EkumenickýRimanom1,23

Rimanom 1:23

List Rimanom

Slávu ne­pominuteľného Boha za­menili za zo­brazenú podobu po­minuteľného človeka, vtákov, št­vor­nožcov a plazov.


Verš v kontexte

22 Tvr­dili, že sú múd­ri, a stali sa bláz­nami. 23 Slávu ne­pominuteľného Boha za­menili za zo­brazenú podobu po­minuteľného človeka, vtákov, št­vor­nožcov a plazov. 24 Pre­to pre túžby ich sŕdc vy­dal ich Boh na­pos­pas nečis­tote, takže sami zne­ucťovali vlast­né telá.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 a za­menili slávu ne­porušiteľného Boha za podob­nosť ob­razu porušiteľného človeka i vtákov i št­vor­nohých t­vorov i zemep­lazov.

Evanjelický

23 za­meniac slávu ne­pominuteľného Boha za podob­nosť ob­razu po­minuteľného človeka, vtákov, št­vor­nožcov a plazov.

Ekumenický

23 Slávu ne­pominuteľného Boha za­menili za zo­brazenú podobu po­minuteľného človeka, vtákov, št­vor­nožcov a plazov.

Bible21

23 Slávu ne­smr­telného Boha vy­měni­li za pouhé ob­ra­zy smr­telného člověka, ptáků, zvěře i plazů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček