EvanjelickýPríslovia30,24

Príslovia 30:24

Je št­voro drob­ných tvorov na zemi, ktoré sú ne­smier­ne múd­re:


Verš v kontexte

23 pod ne­milovanou ženou, keď sa vy­dáva, a pod ot­rokyňou, keď vy­háňa svoju paniu.
24 Je št­voro drob­ných tvorov na zemi, ktoré sú ne­smier­ne múd­re:
25 mrav­ce - národ bez moci, a pred­sa v lete si za­ob­starávajú po­travu;

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

24 Štyri veci ináče malými na zemi, ale sú nad­mier múd­re:

Evanjelický

24 Je št­voro drob­ných tvorov na zemi, ktoré sú ne­smier­ne múd­re:

Ekumenický

24 Tieto štyri, hoci drob­né zem­ské tvory, sú výnimočne múd­re:

Bible21

24 Tito čtyři jsou na zemi nepatrní, nad mudrce jsou ale moud­řejší: