EvanjelickýPríslovia28,4

Príslovia 28:4

Tí, čo opúšťajú náuku, chvália bez­božného, tí, ktorí za­chovávajú náuku, stavajú sa mu na od­por.


Verš v kontexte

3 Bez­božný muž, ktorý utláča chudob­ných, je ako ničiaci dážď, po ktorom nieto chleba.
4 Tí, čo opúšťajú náuku, chvália bez­božného, tí, ktorí za­chovávajú náuku, stavajú sa mu na od­por.
5 Zlí ľudia nechápu, čo je správ­ne, tí však, ktorí hľadajú Hos­podina, chápu všet­ko.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

4 Tí, ktorí opúšťajú zákon, chvália bez­božného; ale tí, ktorí os­tríhajú zákon, sa im protivia.

Evanjelický

4 Tí, čo opúšťajú náuku, chvália bez­božného, tí, ktorí za­chovávajú náuku, stavajú sa mu na od­por.

Ekumenický

4 Tí, čo opúšťajú zákon, chvália bez­božníkov, tí, čo zákon do­držiavajú, im od­porujú.

Bible21

4 Ti, kdo opouštějí Zákon, ve­le­bí darebáka, kdo Zákon do­držují, se staví pro­ti nim.