EvanjelickýPríslovia26,18

Príslovia 26:18

Ako šialenec, čo strieľa oh­nivé strely a šípy,


Verš v kontexte

17 Kto sa mieša do sporu, ktorý sa ho ne­týka, je ako ten, kto chytá túlavého psa za uši.
18 Ako šialenec, čo strieľa oh­nivé strely a šípy,
19 je človek, ktorý klame svoj­ho blížneho, a po­tom po­vie: Ja som len žar­toval.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

18 Jako šialenec, k­torý vrhá is­kry, šípy a sm­rť,

Evanjelický

18 Ako šialenec, čo strieľa oh­nivé strely a šípy,

Ekumenický

18 Ako po­mätený, čo strieľa oh­nivé šípy a smr­tonos­né strely,

Bible21

18 Jako šílenec, jenž roz­sévá smr­tzápalný­mi šípy, které vy­pouští,