RoháčekPríslovia26,18

Príslovia 26:18

Jako šialenec, k­torý vrhá is­kry, šípy a sm­rť,


Verš v kontexte

17 Psa chytá za uši ten, kto idúc po­mimo mieša sa do sporu, ktorý sa ho ne­týka.
18 Jako šialenec, k­torý vrhá is­kry, šípy a sm­rť,
19 taký je človek, k­torý oklamal svoj­ho blížneho a hovorí: Veď ja len žar­tujem.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

18 Jako šialenec, k­torý vrhá is­kry, šípy a sm­rť,

Evanjelický

18 Ako šialenec, čo strieľa oh­nivé strely a šípy,

Ekumenický

18 Ako po­mätený, čo strieľa oh­nivé šípy a smr­tonos­né strely,

Bible21

18 Jako šílenec, jenž roz­sévá smr­tzápalný­mi šípy, které vy­pouští,