EvanjelickýPríslovia14,18

Príslovia 14:18

Ne­skúsení zdedia bláz­nov­stvo, ale opatr­ných korunujú po­znaním.


Verš v kontexte

17 Prch­ký sa do­púšťa bláz­nov­stva, avšak záker­ný upad­ne do nenávis­ti.
18 Ne­skúsení zdedia bláz­nov­stvo, ale opatr­ných korunujú po­znaním.
19 Zlí sa zo­hnú pred dob­rými a bez­božní pred bránou spravod­livého.

späť na Príslovia, 14

Príbuzné preklady Roháček

18 Hlúpi dedia bláz­nov­stvo; ale opatr­ní budú korunovaní známosťou.

Evanjelický

18 Ne­skúsení zdedia bláz­nov­stvo, ale opatr­ných korunujú po­znaním.

Ekumenický

18 Ne­skúsení dedia hlúposť, no roz­vážnych korunuje po­znanie.

Bible21

18 Ome­zen­ci jsou ob­dařeni tupostí, korunou roz­vážných je vědění.