EvanjelickýPríslovia14,19

Príslovia 14:19

Zlí sa zo­hnú pred dob­rými a bez­božní pred bránou spravod­livého.


Verš v kontexte

18 Ne­skúsení zdedia bláz­nov­stvo, ale opatr­ných korunujú po­znaním.
19 Zlí sa zo­hnú pred dob­rými a bez­božní pred bránou spravod­livého.
20 Chudob­ného nenávidí aj jeho blížny, bohatý má však mnoho priateľov.

späť na Príslovia, 14

Príbuzné preklady Roháček

19 Zlí sa budú musieť zo­hnúť pred dob­rými a bez­božníci pri bránach spraved­livého.

Evanjelický

19 Zlí sa zo­hnú pred dob­rými a bez­božní pred bránou spravod­livého.

Ekumenický

19 Zlí sa sk­láňajú pred dob­rými a bez­božníci v bránach spravod­livého.

Bible21

19 Zlí li­dé se pokloní dobrým, darebáci u bran sprave­dlivého.