EvanjelickýPieseň2,4

Pieseň 2:4

Za­viedol ma do vín­nej piv­nice a lás­ka bola jeho znakom nado mnou.


Verš v kontexte

3 Ako jab­loň medzi stromami lesa, tak je môj milý medzi junák­mi. S túžbou som si sad­la do jeho tône, jeho ovocie je slad­ké môj­mu pod­nebiu.
4 Za­viedol ma do vín­nej piv­nice a lás­ka bola jeho znakom nado mnou.
5 Po­sil­nite ma hroz­novými koláčmi, občer­stvite ma ja­bl­kami, lebo som chorá od lás­ky.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Vo­viedol ma do domu vína, a jeho vlaj­kou nado mnou je lás­ka.

Evanjelický

4 Za­viedol ma do vín­nej piv­nice a lás­ka bola jeho znakom nado mnou.

Ekumenický

4 Za­viedol ma do vín­nej piv­nice, jeho vlaj­kou nado mnou bola lás­ka.

Bible21

4 Kéž mě uve­de do síně hodovní, praporem své lás­ky kéž mě za­štítí!