Evanjelický4. Mojžišova3,9

4. Mojžišova 3:9

Numeri

Levítov odo­vzdaj Áronovi a jeho synom ako darovaných. Jemu sú odo­vzdaní spomedzi Iz­rael­cov.


Verš v kontexte

8 Budú mať na staros­ti všet­ko za­riadenie svätos­tán­ku a službu pre Iz­rael­cov, aby vy­konávali službu pri príbyt­ku. 9 Levítov odo­vzdaj Áronovi a jeho synom ako darovaných. Jemu sú odo­vzdaní spomedzi Iz­rael­cov. 10 Árona i jeho synov po­ver, aby spravovali svoj kňaz­ský úrad: ak sa ne­povolaný pri­blíži, nech je vy­daný na sm­rť.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 A oddáš Levitov Áronovi a jeho synom; jemu sú cele daní od synov Iz­raelových.

Evanjelický

9 Levítov odo­vzdaj Áronovi a jeho synom ako darovaných. Jemu sú odo­vzdaní spomedzi Iz­rael­cov.

Ekumenický

9 Léviho kmeň dáš Áronovi a jeho synom; do­stane ich spomedzi Iz­raelitov ako dar.

Bible21

9 Ode­vzdej tedy levi­ty Áro­novi a jeho synům, ať mu jsou z řad Iz­rae­li­tů zce­la ode­vzdáni.