Evanjelický4. Mojžišova3,23

4. Mojžišova 3:23

Numeri

Géršónov­ské čeľade táborili za príbyt­kom smerom na západ.


Verš v kontexte

22 Počet všet­kých spočítaných mužov od jed­nomesačných vy­ššie je sedem­tisíc päťs­to. 23 Géršónov­ské čeľade táborili za príbyt­kom smerom na západ. 24 Kniežaťom rodiny Géršonov­cov bol El­jásáf, syn Láélov,

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

23 Čeľade Geršonov­cov táborily za príbyt­kom na strane k moru.

Evanjelický

23 Géršónov­ské čeľade táborili za príbyt­kom smerom na západ.

Ekumenický

23 Rody Geršónov­cov majú táboriť za príbyt­kom na západ­nej strane.

Bible21

23 Geršon­ské rody tá­boři­ly za Příbytkem, na západní straně.