Roháček4. Mojžišova3,23

4. Mojžišova 3:23

Numeri

Čeľade Geršonov­cov táborily za príbyt­kom na strane k moru.


Verš v kontexte

22 Ich spočítaných v počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še, teda ich spočítaných bolo sedem tisíc päťs­to. 23 Čeľade Geršonov­cov táborily za príbyt­kom na strane k moru. 24 A kniežaťom domu otca Geršonov­cov bol Eliasaf, syn Laelov.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

23 Čeľade Geršonov­cov táborily za príbyt­kom na strane k moru.

Evanjelický

23 Géršónov­ské čeľade táborili za príbyt­kom smerom na západ.

Ekumenický

23 Rody Geršónov­cov majú táboriť za príbyt­kom na západ­nej strane.

Bible21

23 Geršon­ské rody tá­boři­ly za Příbytkem, na západní straně.