Evanjelický4. Mojžišova1,43

4. Mojžišova 1:43

Numeri

spočítaných za kmeň Naf­tálí bolo päťdesiatt­ritisíc štyris­to.


Verš v kontexte

42 Naf­tálíov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 43 spočítaných za kmeň Naf­tálí bolo päťdesiatt­ritisíc štyris­to. 44 Títo sú spočítaní, ktorých spočítal Mojžiš a Áron i kniežatá Iz­raela; tých bolo dvanásť mužov, po jed­nom mužovi za rodinu.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

43 ich počítaných, z po­kolenia Naf­taliho bolo päťdesiattri tisíc štyris­to.

Evanjelický

43 spočítaných za kmeň Naf­tálí bolo päťdesiatt­ritisíc štyris­to.

Ekumenický

43 Z Naftáliovho kmeňa ich na­počítali päťdesiatt­ritisícštyris­to.

Bible21

43 poko­lení Neftalí čítalo 53 400 mužů.