Evanjelický4. Mojžišova1,44

4. Mojžišova 1:44

Numeri

Títo sú spočítaní, ktorých spočítal Mojžiš a Áron i kniežatá Iz­raela; tých bolo dvanásť mužov, po jed­nom mužovi za rodinu.


Verš v kontexte

43 spočítaných za kmeň Naf­tálí bolo päťdesiatt­ritisíc štyris­to. 44 Títo sú spočítaní, ktorých spočítal Mojžiš a Áron i kniežatá Iz­raela; tých bolo dvanásť mužov, po jed­nom mužovi za rodinu. 45 Všet­kých spočítaných Iz­rael­cov podľa ich rodín, od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných v Iz­raeli,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

44 To spočítaní, ktorých počítal Mojžiš a Áron a kniežatá Iz­raelove, dvanásť mužov; vše jeden muž za dom svojich ot­cov boli.

Evanjelický

44 Títo sú spočítaní, ktorých spočítal Mojžiš a Áron i kniežatá Iz­raela; tých bolo dvanásť mužov, po jed­nom mužovi za rodinu.

Ekumenický

44 Toto sú tí, ktorých na­počítal Mojžiš a Áron spolu s dvanástimi kniežatami Iz­raela: bolo to dvanásť mužov, po jed­nom z každej rodiny.

Bible21

44 Toto jsou poč­ty těch, které Mo­jžíš s Áro­nem a s dvanácti iz­rael­ský­mi vůd­ci sečetl, po jednom z každého ot­cov­ského do­mu.