Roháček4. Mojžišova1,43

4. Mojžišova 1:43

Numeri

ich počítaných, z po­kolenia Naf­taliho bolo päťdesiattri tisíc štyris­to.


Verš v kontexte

42 Synovia Naf­taliho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 43 ich počítaných, z po­kolenia Naf­taliho bolo päťdesiattri tisíc štyris­to. 44 To spočítaní, ktorých počítal Mojžiš a Áron a kniežatá Iz­raelove, dvanásť mužov; vše jeden muž za dom svojich ot­cov boli.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

43 ich počítaných, z po­kolenia Naf­taliho bolo päťdesiattri tisíc štyris­to.

Evanjelický

43 spočítaných za kmeň Naf­tálí bolo päťdesiatt­ritisíc štyris­to.

Ekumenický

43 Z Naftáliovho kmeňa ich na­počítali päťdesiatt­ritisícštyris­to.

Bible21

43 poko­lení Neftalí čítalo 53 400 mužů.