Evanjelický4. Mojžišova1,33

4. Mojžišova 1:33

Numeri

spočítaných za kmeň Ef­rajim bolo štyrid­saťtisíc päťs­to.


Verš v kontexte

32 Prís­lušníkov Jozefových kmeňov: Ef­rajim­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 33 spočítaných za kmeň Ef­rajim bolo štyrid­saťtisíc päťs­to. 34 Menašše­ov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

33 ich počítaných, z po­kolenia Ef­rai­mov­ho bolo štyridsať tisíc päťs­to.

Evanjelický

33 spočítaných za kmeň Ef­rajim bolo štyrid­saťtisíc päťs­to.

Ekumenický

33 Z Efrajimovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťtisíc­päťs­to.

Bible21

33 poko­lení Efraim čítalo 40 500 mužů.