Ekumenický4. Mojžišova1,33

4. Mojžišova 1:33

Numeri

Z Efrajimovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťtisíc­päťs­to.


Verš v kontexte

32 Z Jozefových synov: z Efrajimovcov sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 33 Z Efrajimovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťtisíc­päťs­to. 34 Z Menaššeovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

33 ich počítaných, z po­kolenia Ef­rai­mov­ho bolo štyridsať tisíc päťs­to.

Evanjelický

33 spočítaných za kmeň Ef­rajim bolo štyrid­saťtisíc päťs­to.

Ekumenický

33 Z Efrajimovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťtisíc­päťs­to.

Bible21

33 poko­lení Efraim čítalo 40 500 mužů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček