Roháček4. Mojžišova1,33

4. Mojžišova 1:33

Numeri

ich počítaných, z po­kolenia Ef­rai­mov­ho bolo štyridsať tisíc päťs­to.


Verš v kontexte

32 Synov Jozefových, a síce synov Ef­rai­mových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 33 ich počítaných, z po­kolenia Ef­rai­mov­ho bolo štyridsať tisíc päťs­to. 34 Synov Manas­sesových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

33 ich počítaných, z po­kolenia Ef­rai­mov­ho bolo štyridsať tisíc päťs­to.

Evanjelický

33 spočítaných za kmeň Ef­rajim bolo štyrid­saťtisíc päťs­to.

Ekumenický

33 Z Efrajimovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťtisíc­päťs­to.

Bible21

33 poko­lení Efraim čítalo 40 500 mužů.