EvanjelickýNáhum1,9

Náhum 1:9

Čo za­mýšľate proti Hos­podinovi? On určite urobí koniec, súženie dvak­rát ne­príde.


Verš v kontexte

8 Valiacou sa zá­plavou urobí koniec svojim protiv­níkom a svojich ne­priateľov do tmy zaženie. 9 Čo za­mýšľate proti Hos­podinovi? On určite urobí koniec, súženie dvak­rát ne­príde. 10 Aj keď sú ako po­sp­lietané tŕne a v pl­nej miaz­ge, strávení budú cel­kom sťa suché str­nis­ko.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Čo vy­mýšľate proti Hos­podinovi? On učiní koniec; ne­povs­tane súženie dvak­rát.

Evanjelický

9 Čo za­mýšľate proti Hos­podinovi? On určite urobí koniec, súženie dvak­rát ne­príde.

Ekumenický

9 Čo za­mýšľate proti Hos­podinovi? On spôsobí koniec — súženie druhýk­rát ne­na­stane.

Bible21

9 Co si to o Hos­po­di­nu myslíte? On udělá rázný konec, protivník už se ne­zvedne!