EvanjelickýNáhum1,10

Náhum 1:10

Aj keď sú ako po­sp­lietané tŕne a v pl­nej miaz­ge, strávení budú cel­kom sťa suché str­nis­ko.


Verš v kontexte

9 Čo za­mýšľate proti Hos­podinovi? On určite urobí koniec, súženie dvak­rát ne­príde. 10 Aj keď sú ako po­sp­lietané tŕne a v pl­nej miaz­ge, strávení budú cel­kom sťa suché str­nis­ko. 11 Lebo z teba vy­šiel ten, čo za­mýšľal zlé proti Hos­podinovi, a strojil ničom­nosť.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo až po spletené tŕnie, všet­ci dovedna, a jako od svojho tuhého nápoja opojení budú zt­rávení, jako suché str­nis­ko, ú­pl­ne.

Evanjelický

10 Aj keď sú ako po­sp­lietané tŕne a v pl­nej miaz­ge, strávení budú cel­kom sťa suché str­nis­ko.

Ekumenický

10 Ako na­trvalo po­sp­lietané tŕnie a ako opil­ci spití do ne­moty budú cel­kom spálení ako suché plevy.

Bible21

10 Bu­dou za­pleteni v trní, svým vínem bu­dou zpití, zhltnuti bu­dou jak su­ché plevy.