EvanjelickýMatúš8,14

Matúš 8:14

Evanjelium podľa Matúša

Po­tom prišiel Ježiš do domu Pet­rov­ho a videl jeho tes­tinú ležať v horúčke.


Verš v kontexte

13 A stot­níkovi Ježiš po­vedal: Choď a staň sa ti, ako si uveril! I ozdravel mu sluha v tú hodinu. 14 Po­tom prišiel Ježiš do domu Pet­rov­ho a videl jeho tes­tinú ležať v horúčke. 15 Dot­kol sa jej ruky a horúčka pre­stala; i vstala a po­sluhovala Mu.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

14 A keď prišiel Ježiš do domu Pet­rov­ho videl jeho svok­ru, že leží a má horúčku,

Evanjelický

14 Po­tom prišiel Ježiš do domu Pet­rov­ho a videl jeho tes­tinú ležať v horúčke.

Ekumenický

14 Keď Ježiš prišiel do Pet­rov­ho domu, videl jeho tes­tinú ležať v horúčke.

Bible21

14 Když po­tom Ježíš přišel do Pet­rova do­mu, uvi­děl tam jeho tchy­ni, jak leží s ho­rečkou.