EvanjelickýMatúš28,17

Matúš 28:17

Evanjelium podľa Matúša

a keď Ho uzreli, po­klonili sa Mu; nie­ktorí však po­chybovali.


Verš v kontexte

16 Po­tom jedenás­ti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im roz­kázal Ježiš, 17 a keď Ho uzreli, po­klonili sa Mu; nie­ktorí však po­chybovali. 18 Ježiš pri­stúpil k nim a po­vedal im: Daná je mi všet­ka moc na nebi a na zemi.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

17 A keď ho videli, klaňali sa mu, ale nie­ktorí po­chybovali.

Evanjelický

17 a keď Ho uzreli, po­klonili sa Mu; nie­ktorí však po­chybovali.

Ekumenický

17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu. No nie­ktorí po­chybovali.

Bible21

17 A když ho spatři­li, klaně­li se mu, i když něk­teří po­chy­bova­li.