EvanjelickýMatúš24,20

Matúš 24:20

Evanjelium podľa Matúša

Mod­lite sa teda, aby ste ne­museli utekať v zime ani vo sviatočný deň.


Verš v kontexte

19 Beda tehot­ným ženám a tým, ktoré budú kojiť v tie dni. 20 Mod­lite sa teda, aby ste ne­museli utekať v zime ani vo sviatočný deň. 21 Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiat­ku sveta až doteraz a ani viac nebude.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale mod­lite sa, aby sa váš útek ne­prihodil v zime ani v sobotu.

Evanjelický

20 Mod­lite sa teda, aby ste ne­museli utekať v zime ani vo sviatočný deň.

Ekumenický

20 Mod­lite sa, aby ste ne­museli utekať v zime alebo v sobotu,

Bible21

20 Mod­lete se, abys­te ne­mu­se­li utí­kat v zi­mě nebo v so­botní den.