EvanjelickýMatúš24,19

Matúš 24:19

Evanjelium podľa Matúša

Beda tehot­ným ženám a tým, ktoré budú kojiť v tie dni.


Verš v kontexte

18 kto bude na poli, nech sa ne­vracia, aby si vzal plášť. 19 Beda tehot­ným ženám a tým, ktoré budú kojiť v tie dni. 20 Mod­lite sa teda, aby ste ne­museli utekať v zime ani vo sviatočný deň.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

19 Lež beda tehot­ným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch.

Evanjelický

19 Beda tehot­ným ženám a tým, ktoré budú kojiť v tie dni.

Ekumenický

19 V tých dňoch beda ťar­chavým a dojčiacim ženám.

Bible21

19 Běda bude v těch dnech těhotným a ko­jícím.