EvanjelickýMatúš22,37

Matúš 22:37

Evanjelium podľa Matúša

Od­povedal mu: Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, celým srd­com, celou dušou a celou mysľou.


Verš v kontexte

36 Maj­stre, ktoré je veľké pri­kázanie v zákone? 37 Od­povedal mu: Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, celým srd­com, celou dušou a celou mysľou. 38 To je veľké a pr­vé pri­kázanie.

späť na Matúš, 22

Príbuzné preklady Roháček

37 A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým svojím srd­com, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!

Evanjelický

37 Od­povedal mu: Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, celým srd­com, celou dušou a celou mysľou.

Ekumenický

37 A on mu od­povedal: Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.

Bible21

37 Ježíš mu ře­kl: „ ‚­Mi­luj Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ce­lým svým srd­cem, ce­lou svou duší a ce­lou svou myslí.‘