EvanjelickýMatúš13,56

Matúš 13:56

Evanjelium podľa Matúša

A či Jeho ses­try nežijú všet­ky medzi na­mi? Od­kiaľ teda má všet­ko toto?


Verš v kontexte

55 Či nie je synom toho tesára? Či sa Mu mat­ka ne­volá Mária a bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda? 56 A či Jeho ses­try nežijú všet­ky medzi na­mi? Od­kiaľ teda má všet­ko toto? 57 I po­horšovali sa na Ňom. Ježiš im však riekol: Ni­kde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine a vo svojom dome.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

56 A či nie sú všet­ky jeho ses­try u nás? Od­kiaľ tedy má ten­to všet­ko toto?

Evanjelický

56 A či Jeho ses­try nežijú všet­ky medzi na­mi? Od­kiaľ teda má všet­ko toto?

Ekumenický

56 A nežijú u nás aj všet­ky jeho ses­try? Od­kiaľ to po­tom všet­ko má?

Bible21

56 Nejsou snad všech­ny jeho se­st­ry u nás? Odkud tedy má všech­ny tyto věci?“