EvanjelickýMatúš13,57

Matúš 13:57

Evanjelium podľa Matúša

I po­horšovali sa na Ňom. Ježiš im však riekol: Ni­kde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine a vo svojom dome.


Verš v kontexte

56 A či Jeho ses­try nežijú všet­ky medzi na­mi? Od­kiaľ teda má všet­ko toto? 57 I po­horšovali sa na Ňom. Ježiš im však riekol: Ni­kde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine a vo svojom dome. 58 A pre ich ne­veru ne­urobil tam mnoho divov.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

57 A urážali sa na ňom. A Ježiš im po­vedal: Prorok nie je bezo cti, iba vo svojej otčine a vo svojom dome.

Evanjelický

57 I po­horšovali sa na Ňom. Ježiš im však riekol: Ni­kde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine a vo svojom dome.

Ekumenický

57 A po­horšovali sa nad ním. Ježiš im však po­vedal: Prorok býva za­znávaný iba v domovine a vo vlast­nom dome.

Bible21

57 A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim ře­kl: „Pro­rok není beze cti; je­dině ve své vlasti a ve svém domě.“