EvanjelickýMatúš13,17

Matúš 13:17

Evanjelium podľa Matúša

Lebo veru vám hovorím, že mnohí proroci a spravod­liví žiadali si vidieť, čo vy vidíte, ale ne­videli, a počuť, čo vy počujete, ale ne­počuli.


Verš v kontexte

16 Ale blaho­slavené sú vaše oči, že vidia, a vaše uši, že počujú. 17 Lebo veru vám hovorím, že mnohí proroci a spravod­liví žiadali si vidieť, čo vy vidíte, ale ne­videli, a počuť, čo vy počujete, ale ne­počuli. 18 Počuj­te teda podoben­stvo o roz­sievačovi!

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo ameň vám hovorím, že mnohí proroci a spraved­liví žiadali si vidieť to, čo vy vidíte, a ne­videli, a počuť, čo vy čujete, a ne­počuli.

Evanjelický

17 Lebo veru vám hovorím, že mnohí proroci a spravod­liví žiadali si vidieť, čo vy vidíte, ale ne­videli, a počuť, čo vy počujete, ale ne­počuli.

Ekumenický

17 Amen, hovorím vám, že mnohí proroci a spravod­liví túžili vidieť, čo vy vidíte, a ne­videli, a počuť, čo vy počujete, a ne­počuli.

Bible21

17 Amen, říkám vám, že mno­zí pro­ro­ci a sprave­dliví touži­li vi­dět, co vy vi­dí­te, ale ne­vi­dě­li a slyšet, co vy slyší­te, ale nes­lyše­li.