EvanjelickýMatúš1,23

Matúš 1:23

Evanjelium podľa Matúša

Aj­hľa, pan­na počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v pre­klade znamená: Boh s na­mi.


Verš v kontexte

22 Toto všet­ko sa stalo, aby sa na­pl­nilo, čo Pán riekol ús­tami proroka: 23 Aj­hľa, pan­na počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v pre­klade znamená: Boh s na­mi. 24 Keď sa Jozef pre­budil zo sna, urobil, ako mu pri­kázal an­jel Pánov: prijal svoju ženu,

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 Hľa, pan­na počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Im­manuel, čo je preložené: S nami Bôh.

Evanjelický

23 Aj­hľa, pan­na počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v pre­klade znamená: Boh s na­mi.

Ekumenický

23 Hľa, pan­na počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,

Bible21

23 „Hle, pan­na počne a po­rodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s ná­mi.