RoháčekMatúš1,23

Matúš 1:23

Evanjelium podľa Matúša

Hľa, pan­na počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Im­manuel, čo je preložené: S nami Bôh.


Verš v kontexte

22 A to všet­ko sa stalo na­to, aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané od Pána skr­ze proroka, ktorý po­vedal: 23 Hľa, pan­na počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Im­manuel, čo je preložené: S nami Bôh. 24 A Jozef pre­budiac sa zo spán­ku učinil, ako mu nariadil an­jel Pánov, a prijal svoju manžel­ku.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 Hľa, pan­na počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Im­manuel, čo je preložené: S nami Bôh.

Evanjelický

23 Aj­hľa, pan­na počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v pre­klade znamená: Boh s na­mi.

Ekumenický

23 Hľa, pan­na počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,

Bible21

23 „Hle, pan­na počne a po­rodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s ná­mi.