EkumenickýMatúš1,23

Matúš 1:23

Evanjelium podľa Matúša

Hľa, pan­na počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,


Verš v kontexte

22 Toto všet­ko sa stalo, aby sa spl­nilo, čo Pán po­vedal pro­stred­níc­tvom proroka: 23 Hľa, pan­na počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, 24 Keď Jozef pre­citol zo spán­ku, urobil, ako mu pri­kázal Pánov an­jel, a prijal svoju manžel­ku.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 Hľa, pan­na počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Im­manuel, čo je preložené: S nami Bôh.

Evanjelický

23 Aj­hľa, pan­na počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v pre­klade znamená: Boh s na­mi.

Ekumenický

23 Hľa, pan­na počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,

Bible21

23 „Hle, pan­na počne a po­rodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s ná­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček