EvanjelickýMarek8,21

Marek 8:21

Evanjelium podľa Mareka

Vtedy im po­vedal: Či ešte nerozumiete?


Verš v kontexte

20 A keď som tých sedem (chlebov lámal) pre štyri tisíce, koľko pl­ných košov zvyškov ste naz­bierali? Od­povedali: Sedem. 21 Vtedy im po­vedal: Či ešte nerozumiete? 22 Po­tom prišli do Bet­sai­dy. Tu vied­li k Nemu slep­ca a prosili Ho, aby sa ho dot­kol.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

21 A riekol im: Či ešte nerozumiete?

Evanjelický

21 Vtedy im po­vedal: Či ešte nerozumiete?

Ekumenický

21 Na­koniec do­dal: Ešte stále nechápete?

Bible21

21 Na to jim ře­kl: „Ještě nerozumíte?“