EvanjelickýMarek8,17

Marek 8:17

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš to zbadal a po­vedal im: Prečo hovoríte o tom, že ne­máte chleba? Či ešte vždy nechápete a nerozumiete? (Ešte vždy) je za­tvrd­nuté vaše srd­ce?


Verš v kontexte

16 I hovorili si medzi sebou: To pre­to, že ne­máme chleba! 17 Ježiš to zbadal a po­vedal im: Prečo hovoríte o tom, že ne­máte chleba? Či ešte vždy nechápete a nerozumiete? (Ešte vždy) je za­tvrd­nuté vaše srd­ce? 18 Máte oči, a ne­vidíte? Máte uši, a nečujete? Či sa ne­pamätáte,

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale keď to poznal Ježiš, po­vedal im: Čo to rozmýšľate, že ne­máte chleba? Či ešte nechápete ani nerozumiete? Či ešte máte za­tvrd­nuté svoje srd­ce?

Evanjelický

17 Ježiš to zbadal a po­vedal im: Prečo hovoríte o tom, že ne­máte chleba? Či ešte vždy nechápete a nerozumiete? (Ešte vždy) je za­tvrd­nuté vaše srd­ce?

Ekumenický

17 Ježiš si to všimol a po­vedal im: Prečo hovoríte, že ne­máte chlieb? Stále nerozumiete a nechápete? Máte za­tvrd­nuté srd­ce?

Bible21

17 Ježíš to ale věděl, a tak jim ře­kl: „Pro­č se do­ha­dujete, že nemá­te chle­ba? Ještě ne­chápete a ne­ro­zumí­te? Ještě má­te tvrdé srd­ce?