EvanjelickýMarek5,17

Marek 5:17

Evanjelium podľa Mareka

I prosili Ho, aby od­išiel z ich končín.


Verš v kontexte

16 Tu im očití sved­kovia rozp­rávali, ako to bolo s tým po­sad­nutým a so sviňami. 17 I prosili Ho, aby od­išiel z ich končín. 18 A keď vstupoval na loď, prosil Ho onen bývalý po­sad­nutý, aby mohol ísť s Ním.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 A začali ho prosiť, žeby od­išiel z ich kraja.

Evanjelický

17 I prosili Ho, aby od­išiel z ich končín.

Ekumenický

17 A začali Ježiša prosiť, aby od­išiel z ich kraja.

Bible21

17 za­ča­li ho pro­sit, ať opustí je­jich kraj.