EvanjelickýMarek10,10

Marek 10:10

Evanjelium podľa Mareka

Keď prišli do domu, znovu sa Ho učeníci na to spytovali.


Verš v kontexte

9 Čo teda Boh spojil, človek neroz­lučuj! 10 Keď prišli do domu, znovu sa Ho učeníci na to spytovali. 11 Po­vedal im: Kto by pre­pus­til svoju ženu a vzal si inú, cudzoloží s ňou.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

10 Po­tom v dome sa ho zase opýtali jeho učeníci o tej veci.

Evanjelický

10 Keď prišli do domu, znovu sa Ho učeníci na to spytovali.

Ekumenický

10 V dome sa ho na to učeníci znovu pýtali.

Bible21

10 Doma se ho na to učedníci znovu vy­ptáva­li.