EvanjelickýLukáš21,18

Lukáš 21:18

Evanjelium podľa Lukáša

ale ani vlas sa vám ne­stratí z hlavy.


Verš v kontexte

17 Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno, 18 ale ani vlas sa vám ne­stratí z hlavy. 19 Vy­trvalosťou za­chováte si životy.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale ani vlas s vašej hlavy nez­hynie.

Evanjelický

18 ale ani vlas sa vám ne­stratí z hlavy.

Ekumenický

18 Ale ani vlas sa vám z hlavy ne­stratí.

Bible21

18 ale ani vlásek z vaší hlavy se ne­ztratí.