EvanjelickýLukáš21,13

Lukáš 21:13

Evanjelium podľa Lukáša

A to sa vám stane, aby ste vy­dávali svedec­tvo.


Verš v kontexte

12 Ale skôr, ako by sa to všet­ko stalo, položia ruky na vás, budú vás prena­sledovať, vy­dajú vás synagogál­nym súdom a uväz­nia, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13 A to sa vám stane, aby ste vy­dávali svedec­tvo. 14 Zau­mieňte si teda, že nebudete vo­pred roz­mýšľať, ako sa brániť,

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

13 A to sa vám bude diať na svedoc­tvo.

Evanjelický

13 A to sa vám stane, aby ste vy­dávali svedec­tvo.

Ekumenický

13 To sa vám stane, aby ste vy­dávali svedec­tvo.

Bible21

13 To bude vaše příleži­tost ke svě­de­ctví.