EkumenickýLukáš2,50

Lukáš 2:50

Evanjelium podľa Lukáša

No oni jeho slovu ne­porozumeli.


Verš v kontexte

49 On im od­povedal: Ako to, že ste ma hľadali? Či ste ne­vedeli, že sa mám za­oberať tým, čo pat­rí môj­mu Ot­covi? 50 No oni jeho slovu ne­porozumeli. 51 Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a bol im po­slušný. Jeho mat­ka však uchovávala všet­ky jeho slová vo svojom srd­ci.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

50 Ale oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril.

Evanjelický

50 Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im po­vedal.

Ekumenický

50 No oni jeho slovu ne­porozumeli.

Bible21

50 Oni však ne­chápa­li, o čem mluví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček