EvanjelickýLukáš1,21

Lukáš 1:21

Evanjelium podľa Lukáša

Ľud čakal na Za­chariáša a čudoval sa, že je tak dlho v chráme.


Verš v kontexte

20 Aj­hľa, onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane, pre­tože si ne­uveril mojim slovám, ktoré sa spl­nia svojím časom. 21 Ľud čakal na Za­chariáša a čudoval sa, že je tak dlho v chráme. 22 Keď však vy­šiel, ne­mohol k nim pre­hovoriť; z toho po­znali, že mal videnie v chráme. Lebo dával im znaky a zo­stal ne­mý.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A ľud očakával Za­chariáša a divil sa, keď pred­lieval v chráme.

Evanjelický

21 Ľud čakal na Za­chariáša a čudoval sa, že je tak dlho v chráme.

Ekumenický

21 Ľud čakal na Za­chariáša a čudoval sa, že sa tak dlho zdržiava v chráme.

Bible21

21 Li­dé za­tím če­ka­li na Za­cha­ri­áše a divi­li se, že se tak dlouho zdržuje v chrá­mu.