EvanjelickýLukáš1,20

Lukáš 1:20

Evanjelium podľa Lukáša

Aj­hľa, onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane, pre­tože si ne­uveril mojim slovám, ktoré sa spl­nia svojím časom.


Verš v kontexte

19 An­jel mu od­povedal: Ja som Gab­riel, ktorý stojí pred Bohom, a som po­slaný hovoriť s tebou a zves­tovať ti túto radost­nú novinu. 20 Aj­hľa, onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane, pre­tože si ne­uveril mojim slovám, ktoré sa spl­nia svojím časom. 21 Ľud čakal na Za­chariáša a čudoval sa, že je tak dlho v chráme.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Nuž hľa, budeš mlčať, nemý, a nebudeš môcť pre­hovoriť až do toho dňa, keď sa to všet­ko stane, pre­tože si ne­uveril mojim slovám, ktoré sa na­pl­nia svojím časom.

Evanjelický

20 Aj­hľa, onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane, pre­tože si ne­uveril mojim slovám, ktoré sa spl­nia svojím časom.

Ekumenický

20 Hľa, onemieš a nebudeš schop­ný pre­hovoriť až do dňa, keď sa to stane, lebo si ne­uveril mojim slovám, ktoré sa spl­nia vo svojom čase.

Bible21

20 Pro­tože jsi ne­u­věřil mým slovům, která se ve svůj čas na­plní, hle, bu­deš němý a ne­pro­mluvíš až do dne, kdy se ty věci stanou.“