Evanjelický3. Mojžišova7,25

3. Mojžišova 7:25

Leviticus

Lebo ktokoľvek by jedol tuk zo zvieraťa, z ktorého sa prináša ohňová obeť Hos­podinovi, bude vy­hladený zo svoj­ho ľudu.


Verš v kontexte

24 Tuk uhynutého a tuk roz­tr­haného zvieraťa možno po­užiť na akúkoľvek po­trebu, ale jesť ho vôbec ne­smiete. 25 Lebo ktokoľvek by jedol tuk zo zvieraťa, z ktorého sa prináša ohňová obeť Hos­podinovi, bude vy­hladený zo svoj­ho ľudu. 26 Nijakú krv ne­smiete jesť v žiad­nom vašom byd­lis­ku, ani vtáčiu, ani zvieraciu.

späť na 3. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

25 Lebo ktokoľvek by jedol tuk z hoväda, z ktorého obetúvajú ohňovú obeť Hos­podinovi, tá duša, ktorá by jed­la, bude vy­ťatá zo svoj­ho ľudu.

Evanjelický

25 Lebo ktokoľvek by jedol tuk zo zvieraťa, z ktorého sa prináša ohňová obeť Hos­podinovi, bude vy­hladený zo svoj­ho ľudu.

Ekumenický

25 Každý, kto by jedol tuk zo zvieraťa, ktoré priniesol na ohňovú obetu Hos­podinovi, bude vy­lúčený spomedzi svoj­ho ľudu.

Bible21

25 Každý, kdo by jedl tuk do­bytčete, z něhož při­ne­sl oh­nivou oběť Hos­po­di­nu, bude vy­ob­cován ze svého li­du.