EvanjelickýKolosenským1,14

Kolosenským 1:14

V Ňom máme vy­kúpenie, od­pus­tenie hriechov.


Verš v kontexte

13 vy­tr­hol nás z moci tmy a preniesol do kráľov­stva svoj­ho milovaného Syna. 14 V Ňom máme vy­kúpenie, od­pus­tenie hriechov. 15 On je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený pred všet­kým stvorením,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 v ktorom máme vy­kúpenie skr­ze jeho krv, od­pus­tenie hriechov,

Evanjelický

14 V Ňom máme vy­kúpenie, od­pus­tenie hriechov.

Ekumenický

14 v ktorom máme vy­kúpenie a od­pus­tenie hriechov.

Bible21

14 v němž se nám do­stalo vy­kou­pení, to­tiž odpuštění hříchů.