RoháčekKolosenským1,14

Kolosenským 1:14

v ktorom máme vy­kúpenie skr­ze jeho krv, od­pus­tenie hriechov,


Verš v kontexte

13 ktorý nás vy­trh­nul z moci tem­nos­ti a pre­miest­nil do kráľov­stva Syna svojej lás­ky, 14 v ktorom máme vy­kúpenie skr­ze jeho krv, od­pus­tenie hriechov, 15 ktorý je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvoren­stva;

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 v ktorom máme vy­kúpenie skr­ze jeho krv, od­pus­tenie hriechov,

Evanjelický

14 V Ňom máme vy­kúpenie, od­pus­tenie hriechov.

Ekumenický

14 v ktorom máme vy­kúpenie a od­pus­tenie hriechov.

Bible21

14 v němž se nám do­stalo vy­kou­pení, to­tiž odpuštění hříchů.